• Danh từ giống cái

  Vật lý học
  Physique expérimentale
  vật lý học thực nghiệm
  Vật lý
  Physique du globe
  vật lý địa cầu
  Sách vật lý

  Tính từ

  Xem danh từ giống cái
  Propriétés physiques
  tính chất vật lý
  (thuộc) vật chất
  Le monde physique
  thế giới vật chất
  (thuộc) thể chất; (thuộc) thể xác
  éducation physique
  thể dục
  Force physique
  thể lực
  Plaisirs physiques
  khoái lạc thể xác
  (thuộc) hình thể
  Géographie physique
  địa lý hình thể
  Thực, thực tế
  Impossibilité physique
  điều không thể có trong thực tế
  Personne physique
  (luật học, pháp lý) người thực

  Danh từ giống đực

  Vẻ người
  Avoir un beau physique
  có vẻ người đẹp
  Thể chất, thể xác
  Le physique influe sur le moral
  thể chất ảnh hưởng đến tinh thần
  Phản nghĩa Moral, mental.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X