• Danh từ giống đực

  Giếng
  Puits artésien
  giếng phun
  Puits de mine
  giếng mỏ
  puits aux cha†nes
  (hàng hải) ngăn dây neo
  puits de science
  nhà thông thái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X