• Ngoại động từ

  (văn học) làm cho trong sạch, làm cho thanh khiết
  Purifier son coeur
  làm cho cõi lòng thanh khiết
  Làm cho trong sáng
  Purifier une langue
  làm cho một ngôn ngữ được trong sáng
  (tôn giáo) tẩy uế
  (từ cũ, nghĩa cũ) lọc trong, lọc
  Purifier l'eau
  lọc nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X