• Tímh từ

  Có thể thối rữa
  Matière aisément putréfiable
  chất dễ thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X