• Danh từ giống đực

  (động vật học) gà nước
  Râle des genêts
  gà nước ruộng
  Râle d'eau
  gà nước mỏ dài
  (y học) tiếng ran
  Râle humide
  ran ướt
  Râle crépitant
  ran nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X