• Tính từ

  Có thể rút bớt, có thể giảm bớt
  Somme réductible
  số tiền có thẻ rút bớt
  Có thể quy, quy được
  Réductible à la logique formelle
  có thể qui về lôgic hình thức
  Equation réductible
  (toán học) phương trình quy được
  (toán học) rút gọn được
  Fraction réductible
  phân số rút gọn được
  (giải phẫu) nắn lại được
  Luxation réductible
  chỗ sai khớp nắn lại được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X