• Danh từ giống cái

  Phân số
  Fraction simple
  phân số đơn giản
  Fraction ordinaire
  phân số thông thường
  Fraction rationnelle
  phân số hữu tỉ
  Fraction irrationnelle
  phân số vô tỉ
  Fraction irréductible
  phân số không rút gọn được
  Fraction renversée
  phân số đảo
  Fraction décimale
  phân số thập phân
  Phần, bộ phận
  Une fraction du peuple
  một bộ phận của nhân dân
  la fraction du pain
  (tôn giáo) sự bẻ bánh mì
  Phản nghĩa Entier, unité. totalité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X