• Danh từ giống cái

  (toán học) tổng
  La somme de deux nombres
  tổng của hai số
  Tổng cộng, toàn bộ, toàn thể
  La somme de nos besoins
  toàn bộ nhu cầu của ta
  Số tiền
  Une grosse somme
  một số tiền lớn
  ( Somme) sách tóm tắt
  Somme théologique
  sách tóm tắt thần học
  en somme somme toute
  tóm lại
  Danh từ giống cái
  Bête de somme
  ) súc vật thồ; (nghĩa bóng) thân trâu ngựa

  Danh từ giống đực

  Giấc ngủ
  Faire un somme
  ngủ một giấc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X