• Danh từ giống cái

  (vật lý) học sự khúc xạ
  Réfraction de la lumière
  sự khúc xạ ánh sáng
  Réfraction molaire/réfraction atomique
  sự khúc xạ phân tử/sự khúc xạ nguyên tử::Réfraction du son
  sự khúc xạ âm thanh
  (y học) năng lực chiết quang (của mắt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X