• Danh từ giống cái

  Sự tái sinh.
  Régénération catalytique
  sự tái sinh bằng chất xúc tác
  Régénération du solvant
  sự tái sinh dung môi
  Régénération par vapeur alcaline
  sự tái sinh bằng hơi kiềm
  Régénération thermomécanique
  sự phục hồi cơ nhiệt
  Sự phục hưng.
  Régénération de la société
  sự phục hưng xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X