• Danh từ giống cái

  Xã hội
  Société humaine
  xã hội loài người
  (sinh vật học) quần xã
  Hội
  Société littéraire
  hội văn học
  Société secrète
  hội kín
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giao du, sự giao thiệp
  Rechercher la société des femmes
  thích giao du với phụ nữ
  haute société
  xã hội thượng lưu
  jeux de société
  trò chơi đông người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X