• Danh từ giống đực

  Tàu thuỷ hơi nước

  Danh từ giống cái

  Hơi
  Vapeur [[deau]]
  hơi nước
  Vapeur de chauffage
  hơi sấy
  Vapeur [[déchappement]]
  hơi xả
  Vapeur saturée
  hơi bão hoà
  Vapeur surchauffée
  hơi quá nhiệt
  Bain de vapeur
  sự tắm hơi
  Les vapeurs de [[livresse]]
  (nghĩa bóng) hơi men
  Hơi nước (cũng) vapeur deau
  Machine à vapeur
  máy hơi nước
  ( số nhiều) khí bốc lên, khí uất
  Les vapeurs de la colère
  khí giận bốc lên
  Être sujet aux vapeurs
  bị khí uất bốc lên
  à la vapeur
  vội vàng
  à toute vapeur
  hết tốc lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X