• Danh từ giống đực

  Sự bay
  Le vol des oiseaux
  sự bay của chim
  Le vol d'un avion
  sự bay của máy bay
  Le vol des flèches
  tên bay
  Vol d'accoutumance vol d'apprentissage
  sự bay tập
  Vol d'acrobatie
  sự bay nhào lộn
  Vol à grande altitude
  sự bay thật cao
  Vol à grande distance
  sự bay thật xa
  Vol d'approche
  sự bay đến gần
  Vol en avant
  sự bay tiến
  Vol en arrière
  sự bay lùi
  Vol ascendant vol ascensionnel
  sự bay lên
  Vol à l'aveugle
  sự bay không nhìn
  Vol d'après la carte
  sự bay theo bản đồ
  Vol en cercle
  sự bay vòng tròn
  Vol en circuit fermé
  sự bay theo tuyến khép kín
  Vol de croisière vol de patrouille
  sự bay tuần tra
  Vol de démonstration
  sự bay diễu hành
  Vol en descente planée uniforme
  sự liệng xuống đều đặn
  Vol sur le dos vol à l'envers vol inversé vol renversé
  sự bay ngửa
  Vol de durée vol d'endurance
  sự bay lâu
  Vol d'entra†nement vol d'instruction
  sự bay huấn luyện, sự bay tập
  Vol d'essai
  sự bay thử
  Vol de groupe
  sự bay từng đội
  Vol ininterrompu
  sự bay liên tục
  Vol en ligne droite
  sự bay theo đường thẳng
  Vol louvoyant
  sự bay ngoằn ngoèo
  Vol en palier
  sự bay nằm ngang
  Vol piqué
  sự bay bổ nhào
  Vol plané
  sự bay liệng
  Vol rasant vol en rase-mottes
  sự bay là (mặt đất)
  Vol en rase-vagues
  sự bay là mặt nước
  Vol en ressource
  sự bay vọt lên
  Vol seul
  sự bay một mình
  Vol remorqué
  sự bay nhờ máy bay kéo
  Vol stationnaire vol à vitesse nulle
  sự bay đứng một chỗ (máy bay lên thẳng)
  Vol de pente
  sự liệng theo dọc sườn núi
  Vol de mesure
  sự bay đo đạc
  Vol d'observation
  sự bay quan sát
  Vol de reconnaissance
  sự bay thám sát
  Vol télécommandé
  sự bay có điều khiển từ xa
  Tầm bay (của chim, sâu bọ)
  Đàn (chim, sâu bọ) bay
  Un vol d'oiseaux migrateurs
  một đàn chim di trú bay
  Un vol de sauterelles
  đàn châu chấu bay
  Chuyến bay
  Un vol de plusieurs heures
  chuyến bay nhiều giờ
  Vol aller et retour
  chuyến bay khứ hồi
  Vol sans escale
  chuyến bay liền một mạch
  Vol de nuit
  chuyến bay đêm
  Sự thấm thoát (của thời gian)
  Le vol du temps
  thời gian thấm thoát
  Sải cánh (của chim)
  (săn bắn, từ cũ, nghĩa cũ) sự đi săn bằng chim săn; đàn chim săn
  Sự ăn trộm
  Commettre un vol
  phạm tội trộm cắp
  Vật lấy trộm, đồ ăn cắp
  Porter son vol chez le receleur
  đem vật lấy trộm đến nhà người chứa chấp
  au vol
  (khi) đang bay, trên không
  Tirer un oiseau au vol
  �� bắn chim đang bay
  Arrêter une balle au vol
  ngay đúng lúc
  Saisir l'occasion au vol
  �� chộp lấy cơ hội ngay đúng lúc
  à vol d'oiseau oiseau
  oiseau
  de haut vol
  cỡ lớn
  de plein vol
  thẳng ngay đến
  Arriver de plein vol au ministère
  �� đến thẳng ngay bộ
  prendre son vol prendre
  prendre
  prendre un vol trop haut
  tiêu pha quá mức; có thái độ không đúng mức
  vol à voile voile
  voile
  vol à main armée
  vụ trộm có vũ khí, vụ cướp
  vol avec effraction
  trộm có đào tường bẻ khóa
  vol domestique
  vụ trộm (do) người nhà, vụ trộm (do) người quen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X