• Ngoại động từ

  Lại đưa vào, lại dẫn vào
  Lại cho vào, lại đúc vào
  Lại nhập, lại du nhập
  Réintroduire une variété de riz
  lại nhập một giống lúa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X