• Danh từ giống cái

  Tính nhiều vẻ, tính đa dạng
  La variété d'un paysage
  cảnh vật nhiều vẻ
  Sự khác nhau, sự bất đồng
  (sinh vật học, sinh lý học) thứ
  Deux variétés de pêches
  hai thứ đào
  (toán học) đa tạp
  (số nhiều) tạp vần
  Variétés d'un auteur
  tạp văn của một tác giả
  (số nhiều, sân khấu) tạp diễn
  Programme de variétés
  chương trình tạp diễn

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X