• Ngoại động từ

  Chiếm lại; chiếm đóng lại
  Réoccuper une position stratégique
  chiếm lại một vị trí chiến lược
  réoccuper une ville
  chiếm đóng lại một thành phố
  Giữ lại
  Réoccuper une fonction
  giữ lại một chức vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X