• Tính từ

  (vật lý học, toán học) tổng hợp, tổng, hợp
  Force résultante
  lực tổng hợp, hợp lực
  (từ cũ, nghĩa cũ) do, bởi... mà ra
  Droits résultants des traités
  quyền lợi do hiệp ước

  Danh từ giống đực

  (toán học) kết thúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X