• Tính từ

  Tóm tắt, thu tóm

  Danh từ giống đực

  Bản tóm tắt, bản trích yếu, bản giản yếu
  Résumé des nouvelles
  bản tóm tắt tin tức
  Résumé d'histoire
  bản tóm tắt lịch sử
  en résumé
  tóm lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X