• Ngoại động từ

  Nối, hợp
  Réunir les deux bouts d'une corde
  nối hai đầu dây
  Nối liền
  Cette galerie réunit les deux pavillons
  hành lang này nối liền hai tòa nhà
  Tập hợp, tập trung
  Réunir des élèves
  tập hợp học sinh
  réunir des preuves
  tập hợp chứng cứ
  Hội họp
  Réunir des amis
  hội họp bạn bè
  (từ cũ, nghĩa cũ) giải hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X