• Ngoại động từ

  Bào
  Raboter une planche
  bào tấm ván
  machine à raboter
  máy bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X