• Ngoại động từ

  Cắt ngắn, thu ngắn, rút ngắn
  Raccourcir une robe
  cắt ngắn cái áo
  Raccourcir un discours
  rút ngắn bài diễn văn

  Nội động từ

  Ngắn lại, ngắn đi
  Jupe qui raccourcit au lavage
  cái váy giặt ngắn đi
  les jours commencent à raccourcir
  ngày bắt đầu ngắn lại
  les robes raccourcissent cette année
  (thân mật) năm nay mốt áo ngắn đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X