• Danh từ giống cái

  Năm
  Année bissextile
  năm nhuận
  Année scolaire
  năm học, niên khóa
  En fin d'année
  vào cuối năm
  Etudiant de deuxième année
  sinh viên năm nhì
  Les saisons de l'année
  các mùa trong năm
  Souhaiter à qqn la bonne année
  chúc mừng ai năm mới
  Il y a bien deux années que je ne l'ai pas rencontré
  đã hai năm rồi tôi chưa gặp anh ta
  L'année 1900
  năm 1900
  Les années 60
  những năm 60, thập niên 60
  Année séculaire
  năm cuối thế kỷ
  Année climatérique
  (tử vi) năm tuổi, năm hạn
  Tuổi
  Elle est dans sa dix-huitième année
  cô ta đang tuổi mười tám

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X