• Danh từ giống cái

  Sự cứng đờ
  La raideur du bras
  cánh tay cứng đờ
  Sự dốc đứng (của một con đường...)
  Sự cứng nhắc
  Raideur des principes
  nguyên tắc cứng nhắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X