• Danh từ giống đực

    Mettre au rancart jeter au rancard
    ) (thân mật) bỏ xó, vứt bỏ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X