• Ngoại động từ

  Ném, quăng, vứt, quẳng
  Jeter une pierre
  ném một hòn đá
  Être jeté sur le pavé
  (nghĩa bóng) bị quẳng ra vỉa hè
  Đặt, bắc bỏ
  Jeter les bases
  đặt cơ sở cho
  Jeter un pont
  bắc một chiếc cầu
  Vứt bỏ, quẳng đi
  Jeter des fruits gâtés
  vứt bỏ những quả ủng
  Tuôn ra, phát ra, tỏa ra, thốt ra
  Jeter des larmes
  tuôn lệ
  Jeter un cri
  thốt ra một tiếng kêu
  (kỹ thuật) rót; đổ khuôn
  Jeter une statue
  đổ khuôn một bức tượng
  Đặt vào (tình trạng nào đó)
  Jeter dans l'embarras
  đặt vào tình trạng lúng túng, làm cho lúng túng
  Gây, gieo rắc
  Jeter la crainte
  gây sợ hãi
  jeter bas jeter à bas
  hất ngã, đánh ngã
  jeter à face de quelqu'un face
  face
  jeter à la figure de quelqu'un jeter à face de quelqu'un
  quelqu'un
  jeter de la poudre aux yeux
  làm choáng mắt, loè
  jeter feu de flamme feu
  feu
  jeter le froc aux orties froc
  froc
  jeter sa tête
  rụng sừng (hươu, nai)
  jeter ses fumées
  ỉa (giống vật)
  jeter son argent par les fenêtres fenêtre
  fenêtre
  jeter un blanc jeter du blanc
  (ngành in) để cách đóng trắng
  jeter un regard
  nhìn
  jeter une chose à la tête de quelqu'un
  trách ai điều gì
  le sort en est jeté
  ván đã đóng thuyền
  Nội động từ
  Đâm chồi (cây)
  San đàn (ong)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X