• Ngoại động từ

  Đặt, để, bỏ vào, cho vào, tra vào
  Mettre un livre sur la table
  để quyển sách trên bàn
  Mettre du sel dans la soupe
  cho muối vào canh
  Mettre de l'argent à la caisse d'épargne
  bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm
  Mettre en bouteille
  cho vào chai
  Mettre un manche à un balai
  tra cán vào chổi
  Mettre un enfant en pension
  cho con vào ở ký túc xá
  Mettre une robe neuve
  mặc áo dài mới
  mettre le doigt dans l'oeuil
  tưởng bở, nhầm tưởng
  Tốn mất (bao nhiêu thời gian bao nhiêu tiền để làm việc gì)
  Mettre dix francs dans un bibelot
  tốn mười frăng mua một đồ mỹ nghệ
  La terre met vingt-quatre heures à tourner autour de son axe
  quả đất quay xung quanh trục của nó mất hai mươi bốn giờ
  (thân mật) coi như
  Mettez que je n'ai rien dit
  cứ coi như tôi chưa nói gì
  en mettre un coup
  ra sức, cố gắng
  les mettre
  (thông tục) chuồn đi
  mettre à bout
  đặt vào thế cùng
  mettre à jour
  làm cho cập nhật
  mettre à la voile
  (hàng hải) cho nhổ neo
  mettre à mal mal
  mal
  mettre à même de
  làm cho có khả năng (làm gì)
  mettre à mort
  xử tử, giết
  mettre à sec
  làm cho cạn
  mettre au-dessus de
  đặt lên cao hơn, coi trọng hơn
  mettre au fait fait
  fait
  mettre au feu
  (đường sắt) cho than vào lò
  mettre au jour
  đào bới lên
  mettre au monde
  đẻ, sinh ra
  mettre au point
  hiệu chỉnh
  mettre aux yeux mettre sous les yeux
  đặt trước mắt
  mettre bas bas
  bas
  mettre bas les armes bas
  bas
  mettre bien ensemble
  làm cho hòa thuận với nhau
  mettre de côté
  để dành
  mettre dedans dedans
  dedans
  mettre en colère
  làm cho nổi giận
  mettre en conscience
  (ngành in) thuê làm công nhật
  mettre en doute doute
  doute
  mettre en marche
  cho chạy
  mettre en page
  (ngành in) lên trang
  mettre en peine
  bỏ tù
  mettre en question
  đặt vấn đề thảo luận
  mettre en queue
  (đường sắt) nối toa cuối cùng
  mettre en tête
  để lên đầu
  mettre fin à fin
  fin
  mettre haut
  đề cao, đánh giá cao
  mettre la dernière main à dernier
  dernier
  mettre la main à la pâte main
  main
  mettre la main sur quelqu'un main
  main
  mettre la table
  dọn ăn
  mettre le cap sur cap
  cap
  mettre le feu
  đốt cháy
  mettre le feu aux poudres feu
  feu
  mettre mal ensemble
  làm cho bất hòa với nhau
  mettre pied à terre
  xuống xe, xuống ngựa
  mettre quelqu'un au pas pas
  pas
  mettre quelqu'un au pied du mur
  dồn ai vào đường cùng
  mettre quelqu'un hors de ses gonds
  làm cho ai nổi khùng lên
  mettre son honneur à honneur
  honneur
  mettre son nom à
  đồng tình (về việc gì)
  Phản nghĩa Enlever, ôter, soustraire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X