• Ngoại động từ

  Xác nhận; thừa nhận
  Ratifier une opinion
  thừa nhận một dư luận
  Phê chuẩn
  Ratifier un traité
  phê chuẩn một hiệp ước
  Phản nghĩa Abroger, anuler, démentir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X