• Danh từ giống cái

  Sự giới thiệu, sự tiến cử, sự gửi gắm; lời giới thiệu, lời tiến cử, lời gửi gắm; thư giới thiệu, thư tiến cử, thư gửi gắm
  Solliciter la recommandation [[dun]] homme influent
  xin một nhân vật có thế lực giới thiệu cho
  Sự dặn dò, sự khuyên bảo, sự khuyên
  Les recommandations paternelles
  những lời dặn dò của cha
  Sự bảo dảm (thư từ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X