• Ngoại động từ

  Xin xỏ; xin
  Solliciter une faveur
  xin xỏ một ơn huệ
  Solliciter une audience
  xin được yết kiến
  Thúc
  Solliciter quelqu'un de faire quelque chose
  thúc ai làm gì
  Solliciter le cheval
  thúc ngựa


  (nghĩa bóng) khêu gợi
  Solliciter la curiosité
  khêu gợi sự tò mò
  Phản nghĩa Obtenir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X