• Danh từ giống cái

  Sự ngược dòng
  La remonte du Fleuve Rouge
  sự ngược dòng sông Hồng
  Cá ngược dòng (để đẻ)
  (quân sự) sự cấp ngựa
  Service des remontes
  (từ cũ, nghĩa cũ) sở cấp ngựa (cho quân đội)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X