• Danh từ giống đực

  Dòng chảy
  Cours rapide
  dòng chảy nhanh
  Sự vận hành (của tinh tú)
  Le cours du soleil
  sự vận hành của mặt trời
  Sự diễn biến, sự tuần hoàn; tiến trình; cuộc vần xoay
  Le cours des événements
  tiến trình của các sự kiện
  Le cours des saisons
  sự tuần hoàn của các mùa
  Thời gian
  Dans le cours de l'ouvrage
  trong thời gian tiến hành công trình
  Le cours de la vie
  thời gian đời người
  Lớp; bài giảng
  Cours du soir
  lớp học buổi tối
  Cours supérieur
  lớp nhất
  J'ai ce matin un cours de chimie
  sáng nay tôi có bài giảng về hóa
  Giáo trình
  Cours de chimie
  giáo trình hóa học
  Sự lưu hành (tiền tệ)
  Thời giá, thị giá, tỷ giá
  Acheter au cours du marché
  mua theo giá thị trường
  Le cours du franc
  tỷ giá đồng frăng
  (nghĩa bóng) sự ưa thích, sự tín nhiệm
  Cette mode n'a plus cours
  mốt ấy nay không còn yêu thích nữa
  Đường dạo chơi (có trồng cây hai bên)
  au cours de
  trong khi
  cours d'eau
  sông ngòi
  donner cours à
  tin
  Donner cours à un bruit
  �� tin một lời đồn
  donner libre cours à
  tha hồ biểu lộ
  Donner libre cours à sa joie
  �� tha hồ biểu lộ sự vui mừng
  en cours de
  đương khi
  prendre cours
  được dùng, được thông dụng
  Une maxime qui prend cours
  �� một câu châm ngôn được thông dụng
  suivre son cours
  tiến triển bình thường
  voyage au long cours
  sự đi biển đường xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X