• Tính từ giống cái

  Xem rentré

  Danh từ giống cái

  Sự về, sự trở về
  La rentrée des soldats à la caserne
  lính trở về trại
  Sự mở lại, sự khai diễn lại
  Le jour de la rentrée des classes
  ngày mở lại trường (sau kỳ nghỉ), ngày tựu trường
  Rentrée des tribunaux
  sự mở lại toà
  Rentrée parlementaire
  sự họp lại quốc hội (sau kỳ nghỉ)
  Sự đem về, sự thu về, tiền thu về, khoản thu
  La rentrée des foins
  sự thu cỏ khô về
  La rentrée de l'impôt
  sự thu thuế
  Commerçant qui a de bonnes rentrées
  nhà buôn thu về nhiều tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X