• Danh từ giống đực

  Ánh sáng
  Pièce le jour entre à peine
  căn phòng ánh sáng ít lọt vào
  Cửa thông ánh sáng
  Giua
  Ourler à jour
  viền giua
  Ban ngày
  Le jour et la nuit
  ban ngày và ban đêm
  Ngày
  Être absent deux jours
  vắng mặt hai ngày
  Jour J
  Ngày N (ngày tấn công, ngày quyết định...)
  Vẻ, cách trình bày
  Montrer une chose sous un jour favorable
  trình bày một vật dưới một vẻ thuận lợi
  ( số nhiều, từ cũ nghĩa cũ) cuộc đời
  La fin de ses jours
  cuối cuộc đời hắn
  au grand jour
  mọi người đều biết, không giấu giếm gì
  au jour le jour
  đều đặn, tuần tự
  avoir son jour
  có ngày sẽ thắng lợi
  beau comme le jour beau
  beau
  ces jours derniers
  những ngày vừa qua
  de jour
  trực nhật, trực ban
  de jour en jour
  ngày này sang ngày khác, dần dần
  de nos jours
  ngày nay, hiện nay
  du jour au lendemain lendemain
  lendemain
  d'un jour à l'autre
  ngày một ngày hai, dần dần
  être comme le jour et la nuit
  khác nhau như ngày với đêm
  faux jour
  ánh sáng lờ mờ
  grand jour grand
  grand
  jour critique
  ngày có kinh
  jour de quelqu'un
  lượt ai (phải làm gì)
  jour de souffrance
  cửa sổ chỉ để thông ánh sáng
  jour pour jour
  đúng vào ngày này
  le jour d'une dame
  ngày tiếp khách của một bà
  le jour J
  ngày khởi sự
  les beaux jours
  tuổi thanh xuân
  les mauvais jours
  thời kỳ bất lợi, những ngày túng thiếu
  les vieux jours
  tuổi già nua
  mauvais jour
  ngày bực mình, ngày chẳng lành
  percer à jour
  vạch trần ra, làm lộ ra
  Percer à jour l'hypocrisie
  �� vạch trần sự đạo đức giả
  prendre son jour
  chọn ngày tiện nhất
  se faire jour
  biểu lộ ra, xảy ra
  voir le jour
  sinh ra, đẻ
  Voir le jour à Hano…
  được xuất bản
  Phản nghĩa Nuit, obscurité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X