• Tính từ

  Trở lại bình tĩnh
  Esprit reposé
  tâm trở lại bình tĩnh
  Tươi tắn
  Teint reposé
  nước da tươi tắn
  à tête reposér
  có suy nghĩ chín chắn
  Prendre une décision à tête reposée
  quyết định có suy nghĩ chín chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X