• Tính từ

  Đến chậm
  élève retardataire
  học trò đến chậm
  Chậm phát triển, lạc hậu
  Enfant retardataire
  trẻ em chậm phát triển
  Pays retardataire
  nước lạc hậu
  Danh từ
  Người đến chậm
  Người chậm phát triển
  Người lạc hậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X