• Danh từ

  Trẻ em, em bé
  Une charmante enfant
  một em bé xinh xắn
  Con
  Il a quatre enfants
  người ấy có bốn con
  Con dân, con cháu
  Les enfants de la France
  con dân nước Pháp
  (nghĩa bóng) sản phẩm, con đẻ
  Le bonheur est un enfant de la vertu
  hạnh phúc là con đẻ của đạo đức
  (nghĩa bóng) trẻ con
  Il n'est qu'un grand enfant
  ông ta chỉ là một đứa trẻ con lớn
  c'est un jeu d'enfant
  không có gì khó khăn
  enfant d'Apollon
  thi sĩ
  enfant de choeur
  lễ sinh
  enfant de famille
  con nhà dòng dõi
  enfant de la balle
  con nối nghiệp cha
  enfant de Mars
  chiến sĩ
  enfants de troupe
  (từ cũ; nghĩa cũ) thiếu sinh quân
  enfant perdu
  quân cảm tử
  faire l'enfant
  làm như trẻ con
  faire un enfant
  đẻ con
  l'enfant ailé
  thần ái tình
  l'enfant de Cythère
  thần ái tình
  un bon enfant
  người hiền hậu

  Tính từ

  Trẻ con
  Elle est restée très enfant
  cô ta vẫn còn rất trẻ con
  bon enfant
  hiền hậu
  Phản nghĩa Adulte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X