• Tính từ

  Cứng
  Livre à couverture rigide
  sách bìa cứng
  Cứng rắn; cứng nhắc
  Principe rigide
  nguyên tắc cứng nhắc
  Phản nghĩa Accommodant, doux. Flexible, mou, souple.
  Danh từ giống đực
  Khí cầu vỏ cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X