• Danh từ giống cái

  Sự quay
  La rotation de la Terre
  sự quay của quả đất
  Sự quay vòng, sự luân lưu, sự chu chuyển; sự luân canh
  Rotation du capital
  sự chu chuyển tư bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X