• Danh từ giống cái

  Dãy, chuỗi, loạt
  Une série de questions
  một loạt câu hỏi
  Série convergente
  (toán học) chuỗi hội tụ
  Loại, hạng
  Joueur classé dans la première série
  cầu thủ xếp hạng thứ nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X