• Danh từ giống đực

  Sự chảy máu
  Saignement de nez
  sự chảy máu cam
  Temps de saignement
  (y học) thời gian chảy máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X