• Danh từ giống đực

  Mũi
  Nez aquilin
  mũi khoằm
  Piquer du nez
  chúi mũi xuống (tàu thủy, máy bay)
  Mặt
  Mettre le nez à la fenêtre
  thò mặt ra cửa sổ
  Sự tinh ý, sự tinh
  Personne qui a du nez
  người tinh ý
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự thính mũi, khứu giác
  Chien qui a du nez
  con chó thính mũi
  allonger le nez avoir le nez long
  mặt thưỡn ra (vì thất vọng và thất bại)
  au nez de au nez et à la barbe de
  ngang nhiên trước mặt (ai)
  avoir le nez creux creux
  creux
  avoir quelqu'un dans le nez
  (thông tục) ghét ai
  avoir toujour le nez sur quelque chose
  (thân mật) cắm cúi làm việc
  à vue de nez
  ước lượng, phỏng chừng
  baisser le nez
  cúi mặt xuống, ngượng ngùng, xấu hổ
  cela te passera sous le nez
  (thân mật) anh không được cái đó đâu
  ce n'est pas pour son nez
  không phải vì nó đâu
  faire un nez
  (thông tục) mặt sưng mày sỉa
  fourrer son nez partout fourrer
  fourrer
  jeter quelque chose au nez de quelqu'un
  trách mắng thẳng vào mặt ai về việc gì
  mener quelqu'un par le bout du nez mener
  mener
  ne pas voir plus loin que le bout de son nez bout
  bout
  nez à nez
  mặt giáp mặt
  parler du nez
  nói giọng mũi
  pied de nez
  ngón tay cái đặt lên mũi để chế nhạo
  rire au nez de quelqu'un
  chế giễu vào mặt ai
  se casser le nez casser
  casser
  se manger le nez
  (thông tục) cãi cọ nhau
  se piquer le nez
  (thông tục) say khướt
  tirer les vers du nez à quelqu'un
  khéo léo dò hỏi ai
  ton nez remue
  mày nói dối rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X