• Tính từ

  Khát máu
  Tyran sanguinaire
  bạo chúa khát máu
  Đẫm máu
  Lutte sanguinaire
  cuộc chiến đấu đẫm máu
  Tàn bạo
  Loi sanguinaire
  đạo luật tàn bạo
  Danh từ giống cái
  (thực vật học) cỏ rễ máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X