• Ngoại động từ

  Rây; sàng
  Sasser de la farine
  sàng bột
  Cho (thuyền) qua âu
  sasser et ressasser une affaire
  (từ cũ, nghĩa cũ) xem xét tỉ mỉ một việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X