• Danh từ giống cái

  Bột
  Farine de riz
  bột gạo
  Farine de froment
  bột mì
  Farine d'amidon
  tinh bột
  Farine de foret
  bột khoan, bụi khoan
  Farine de minerai
  bột quặng
  Farine de lait
  bột sữa, sữa bột
  Farine de poisson
  bột cá
  Farine de seigle
  bột lúa mạch
  Farine végétale
  bột thực vật
  Farine fourrageuse
  bột thức ăn (gia súc)
  de la même farine
  cùng loại, cùng thứ; cùng một giuộc
  reprocher à quelqu'un sa farine
  chê ai vì dòng dõi thấp hèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X