• Tính từ

  Xem savon
  Industrie savonnière
  công nghiệp xà phòng
  Marchand savonnier
  người bán xà phòng

  Danh từ giống đực

  Thợ làm xà phòng
  (thực vật học) cây bồ hòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X