• Phó từ

  Để tai tiếng
  Vivre scandaleusement
  sống để tai tiếng
  (thân mật) quá đáng, quá thể
  Être scandaleusement riche
  giàu quá thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X