• Phó từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) (một cách) hoài nghi
  Parler sceptiquement de tout
  nói một cách hoài nghi về mọi việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X