• Tính từ ( số nhiều tous, số nhiều của giống cái toutes)

  Bất cứ... nào, mọi
  Tout homme est mortel
  mọi người ai cũng chết
  En tout pays
  ở bất cứ xứ nào
  Tất cả
  Tout pays
  ở bất cứ xứ nào
  Tất cả
  Toute la ville
  tất cả thành phố
  Hoàn toàn, cả
  Mon père était tout à son travail
  cha tôi hoàn toàn lao vào công việc
  La journée se passa toute à attendre le médecin
  cả ngày chỉ đợi thầy thuốc
  ( số nhiều) tất cả, hết thảy; hằng
  Tous les élèves
  tất cả học sinh
  Tous les jours
  hằng ngày
  ( số nhiều) cứ... một lần
  Il m'écrit tous les deux jours
  cứ hai ngày anh ta viết thư cho tôi một lần
  à tous égards égard
  égard
  à toute minute
  từng phút một, luôn luôn
  avoir toute liberté
  được hoàn toàn tự do
  avoir tout intérêt à
  hoàn toàn có lợi nếu (làm)...
  c'est toute une affaire affaire
  affaire
  c'est toute une histoire histoire
  histoire
  de tous côtés côté
  côté
  de tout coeur coeur
  coeur
  de toute beauté
  rất đẹp
  Une statue de toute beauté
  �� một bức tượng rất đẹp
  de tout point point
  point
  en toute franchise
  nói rất thẳng thắn
  somme toute somme
  somme
  tout autre
  bất cứ người nào khác
  tout ce qu'il y a de
  tất cả những gì là... nhất
  tout le monde monde
  monde
  tout un chacun
  (thân mật) mỗi người

  Đại từ ( số nhiều tous, số nhiều của giống cái toutes)

  Tất cả, mọi việc, mọi sự
  Tout est perdu
  tất cả đều mất hết
  Tout est prêt
  mọi việc đều sẵn sàng
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) mọi người
  Tout dormait dans sa voiture
  mọi người đều ngủ trong xe
  ( số nhiều) mọi người
  Tous sont contents
  mọi người đều vui lòng
  après tout après
  après
  à tout prendre prendre
  prendre
  avoir réponse à tout réponse
  réponse
  avoir tout de
  (thân mật) giống như
  Il a tout d'un singe
  �� (thân mật) nó giống như con khỉ
  ce n'est pas tout
  chưa hết đâu, chưa đủ đâu
  c'est tout
  thế là hết, chỉ có thế thôi
  c'est tout dire dire
  dire
  comme tout comme
  comme
  en tout
  tất cả là, bao gồm cả
  en tout et pour tout
  tất cả chỉ có thế
  tous tant que nous sommes
  tất cả mọi người chúng ta
  tout bien considéré considéré
  considéré
  tout compris
  kể gộp tất cả vào đấy
  tout ou partie
  tất cả hay là chỉ một phần
  une fois pour toutes fois
  fois

  Phó từ

  Hoàn toàn, trọn vẹn, rất
  Tout seul
  hoàn toàn có một mình
  C'est tout naturel
  rất tự nhiên
  Ce n'est pas tout laine
  không phải hoàn toàn bằng len
  Vừa... vừa...
  Parler tout en marchant
  vừa đi vừa nói
  à tout jamais
  mãi mãi
  c'est tout autre
  khác hẳn
  c'est tout un
  cũng thế thôi
  être tout en larmes
  nước mắt giàn giụa
  être tout yeux tout oreilles
  chăm chú nhìn và lắng nghe
  le tout premier
  đích thực người (cái) thứ nhất (đầu tiên)
  tout au moins moins
  moins
  tout au plus plus
  plus
  tout à vous
  hết sức trung thành với anh (chị)
  tout beau beau
  beau
  tout comme comme
  comme
  tout le premier
  trước nhất, trước mọi người
  tout que
  mặc dầu... cũng đã
  Tout enfant qu'il était il comprenait son père
  �� mặc dầu còn bé, nó cũng đã hiểu cha nó

  Danh từ giống đực

  Toàn thể toàn bộ
  Acheter le tout
  mua toàn bộ
  Le tout et la partie
  toàn thể và bộ phận
  Điều quan trọng
  Le tout est de saisir l'occasion
  điều quan trọng là nắm lấy thời cơ
  (từ cũ, nghĩa cũ) người yêu quý trên hết, vật chủ yếu
  Cette personne est son tout
  người ấy là người nó yêu quý trên hết
  ce n'est pas le tout
  không phải chỉ có thế thôi
  changer du tout au tout
  thay đổi triệt để
  du tout pas du tout
  không một tí nào
  il ne fait pas froid du tout
  �� không rét một tí nào
  plus du tout
  không còn gì cả
  rien du tout rien
  rien
  Phản nghĩa Aucun, nul, rien. Division, élément, fraction, lot, morceau, partie, pièce
  Đồng âm Toux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X