• Danh từ giống đực

  Sơ đồ
  Schéma de la coupe transversale d'une racine
  sơ đồ mặt cắt ngang rễ
  Schéma du foncitonnement d'un système électoral
  sơ đồ hoạt động của một hệ thống bầu cử
  (tôn giáo) dự án thảo luận (của hội nghị giám mục)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X