• Tính từ

  Xem schéma 1
  Représentation schématique
  sự biểu diễn bằng sơ đồ
  Giản lược, sơ lược
  Exposé schématique
  sự trình bày sơ lược

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X